Spoločnosť Termostav-Mráz, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Spoločnosť TERMOSTAV-MRÁZ pôsobí na domácich a zahraničných trhoch v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek a špeciálnych izolácii. Disponuje dostatočným počtom odborných a kvalifikovaných kapacít, vlastní osvedčené technológie a zariadenia, má zavedený Systém manažérstva kvality a je certifikovaná podľa noriem STN OHSAS 45001, STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN EN ISO 3834-2:2006.

Za každou úspešnou firmou stoja spokojní zamestnanci, naša spoločnosť sa stará o ich bezpečie a kontinuálny rozvoj.

Vrcholový manažment spoločnosti zastáva postoj, ktorého záujmom je komplexné riešenie prác z hľadiska bezpečnosti, kvality, času a ekonomiky.

Práce, ktoré vykonávame sú náročné a každá stavba je špecifická, preto máme vypracované metódy hodnotenia a kontroly bezpečnosti na pracovisku. Snažíme sa, aby naše pracoviská boli pre našich zamestnancov maximálne bezpečné, preto okrem zákonom stanovených školení pracovníkov BOZP vykonávame navyše interné školenia vedené našimi vlastnými BOZP technikmi. V neposlednom rade je problematika BOZP aj súčasťou nášho integrovaného manažérskeho systému v zmysle normy STN OHSAS 45001.

Naša spoločnosť ponúka:

 • komplexné žiarotechnické riešenia
 • tepelné a chladové izolácie technologických zariadení a stavieb a ostatné špeciálne izolácie
 • servis, diagnostika, projekcia

Oblasť pôsobenia:

 • hutnícky priemysel
 • strojárenský priemysel
 • sklársky priemysel
 • chemický priemysel
 • potravinársky priemysel
 • energetika
 • životné prostredie
 • a ďalšie odvetvia

Od roku 2016 podporujeme

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE KOŠICE

lebo na prvých (k)rokoch každého dieťaťa záleží.