Termostav-Mráz, s.r.o. | Žiarotechnické práce, izolácie, výstavba komínov

Realizácia projektu s podporou Európskej únie

Žiarotechnické práce, izolácie a výstavba komínov

Spoločnosť TERMOSTAV-MRÁZ s.r.o. ako líder v žiarotechnických prácach, výstavbe komínov a zabezpečovania tepelných izolácii Vám ponúka svoje služby už od roku 1962. Naša spoločnosť pôsobí na domácich a zahraničných trhoch v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek, izolácií, výstavbe a opravách komínov a v ostatných stavebných prácach. Spoločnosť realizuje práce na stavbách vo všetkých priemyselných odvetviach. Disponuje dostatočným počtom odborných a kvalifikovaných kapacít. Vlastní osvedčené technológie a zariadenia, uplatňuje tradičné a zavádza nové materiály od domácich a zahraničných dodávateľov.

Doterajšie úspechy nás oprávňujú pozerať do budúcnosti s nádejou na ďalší rozvoj spoločnosti vďaka naším dlhoročným odberateľom, investorom a obchodným partnerom. Využite naše služby a staňte sa aj vy naším spokojným obchodným partnerom.

Certifikáty

Sme držiteľom certifikátu podľa normy OHSAS 18001, STN EN ISO 14001 a STN EN ISO 9001.

Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 14001 Certifikát ISO 18001

Žiarotechnické práce

Dôležitou súčasťou vysokých pecí, zariadení a agregátov, kde sa spotrebuváva veľké množstvo energie spaľovaním ušlachtivých palív sú žiaruvzdorné výmurovky, ktoré su vysoko náročne na presnosť a odpornosť. Naša spoločnosť TERMOSTAV-MRÁZ s.r.o poskytuje činnosti v odbore žiarotechnických prác pre odvetvie hutníctva, strojárenstva pre sklársky priemysel alebo pre energetiku v najvyššej kvalite a vysokej profesionalite.

Izolácie

Základným princípom izolácie je zabránenie úniku tepla/chladu/vody/ohňa. V našej spoločnosti TERMOSTAV-MRÁZ s.r.o. vykonávame izolačné práce rôznych typov. Či už sú to tepelné izolácie, chladové izolácie, izolácie striech, izolácie proti spodnej a tlakovej vode, ekologické izolácie, akustické izolácie, izolácie obvodových plášťov takzvané zatepľovanie toto sú činnosti, ktoré pre Vás naša spoločnosť dokáže zabezpečiť.

Výstavba komínov

Na odvod spalín – ochranu životného prostredie – sa v priemysle používajú komíny. V našej spoločnosti realizujeme výstavbu vysokých priemyselných komínov ich rekonštrukciu, odborné prehliadky a posudky alebo jednoduché či zložité opravy komínov. V spolupráci s naším oddelením žiarotechnických prác vykonávame aj výstavbu, rekonštrukciu alebo opravy komínov ktoré odvádzajé spaliny vysokých teplôt.