Spoločnosť Termostav-Mráz, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Spoločnosť Termostav – Mráz sa v rámci svojho portfólia služieb zameriava taktiež na  poskytovanie  služieb v oblasti demontáže, montáže, výstavby,  rekonštrukcií a opráv technologických celkov, modernizácie výrobných zariadení, rekonštrukcií strojných zariadení a údržby. Realizujeme výstavbu, opravy a rekonštrukcie energetických a ostatných strojno-technologických zariadení, potrubných rozvodov, tlakových celkov a oceľových konštrukcií.

Možnosti dodávky: nádrže, zásobníky, výmenníky tepla, tlakové nádoby, vrátane oceľových konštrukcií a prívodných potrubí, vybavenie vrátane príslušenstva: armatúry, príruby, MaR a oceľovej nosnej a podpernej konštrukcie.

  • spracovávanie WPQR, WPS – postupy zvárania.
  • realizáciu zváračských prác vykonávame  v zmysle STN EN ISO 3834-2 :2006.
  • návrh, výroba a montáž technologických oceľových konštrukcií v súlade s STN EN 1090-2:2019, stupeň EXC3.
  • Všetky zváračské práce uskutočňujeme v zmysle STN EN 287,
  • vykonanie predpísaných skúšok v zmysle STN a ostatných relevantných predpisov
  • kontrola zvarových spojov - tlakové, tesnostné skúšky, úradné skúšky, NDT – PT, VT, UT, RT
  • uvedenie a spustenie zariadení do prevádzky, komplexné skúšky, výkon predpísaných skúšok v zmysle STN a ostatných  relevantných predpisov.
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže
Priemyselné montáže

Od roku 2016 podporujeme

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE KOŠICE

lebo na prvých (k)rokoch každého dieťaťa záleží.