Termostav-Mráz, s.r.o. | Žiarotechnické práce, izolácie, výstavba komínov

Realizácia projektu s podporou Európskej únie

Realizácia projektu s podporou Európskej únie

Rekonštrukcia a modernizácia rekreačného zariadenia Vila Paula, Nový Smokovec
Rekonštrukcia rekreačného zariadenia Vila Paula

Spoločnosť Termostav-Mráz spol. s r.o. zrekonštruoval za pomoci eurofondov rekreačné zariadenie Vila Paula.

Názov projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia rekreačného zariadenia Vila Paula, Nový Smokovec

Kód projektu:

NFP25130121243

Operačný program:

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Cieľ rekonštrukcie:

zmodernizovať vnútorný interiér rekreačného zariadenia, vytvorenie samostatného sociálneho zariadenia v každej izbe, modernizácia kúrenia a rozvodov kúrenia, modernizácia elektroinštalácie. Vďaka tomuto projektu bude rekreačné zariadenie modernejšie a konkurencieschopné ostatným zariadeniam v tejto oblasti Vysokých Tatier.Rekonštrukcia rekreačného zariadenia Vila Paula

Modernizácia Modernizácia Modernizácia Modernizácia
Prijímateľ:

TERMOSTAV-MRÁZ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

Zhotoviteľ:

STAVOTEN, s.r.o. Košice

Začatie projektu:

20.7.2015

Ukončenie projektu:

12.2015

Výška príspevku NFP:

175 905,80 EUR


FotogalériaRekonštrukcia

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia