Termostav-Mráz, s.r.o. | Žiarotechnické práce, izolácie, výstavba komínov

Realizácia projektu s podporou Európskej únie

Žiarotechnické práce

Na zefektívnenie prevádzok pecí, zariadení a agregátov, kde sa spotrebuje množstvo energie spaľovaním ušľachtilých palív a elektrickej energie, sa realizujú žiaruvzdorné výmurovky, ktoré sú vysoko náročné na presnosť a odbornosť. Tieto vykonávajú naši bieli murári. Práce zabezpečujeme vyššou formou inžinieringu - montáže vč. technológie ako vyšší dodávateľ pre priamych odberateľov ako aj v subdodávke pre našich obchodných partnerov.

Realizujeme aj náročnejšie stavby:

V hutníctve

 • vysoké pece, ohrievače - výroba surového železa - ohrev vzduchu
 • miesiče železa
 • koksárenské pece - koksové batérie - výroba hutníckeho koksu
 • ocieliarenské konvertory - výroba ocele
 • liace panvy - prevoz surového železa
 • narážacie pece - pece na spracovanie výrobkov
 • elektrické oblúkové pece - tavenie ocele

Pre výrobu stavebných materiálov

 • tunelové pece - vypaľovanie polotovarov
 • šachtové pece - výroba magnezitu, vápna
 • rotačné pece - výroba cementu, vápna, spaľovanie odpadu
 • sklárske pece - panvové, vaňové - výroba skla

Energetika

 • kotle - zariadenia na výrobu tepla, teplej vody, výroba pary, pre zlepšenie ekológie
 • fluidné kotle - výroba elektrickej energie

Pri všetkých uvedených prácach realizujeme materiály od domácich a zahraničných dodávateľov.

 • šamot hutný - obyčajný, polotvrdý, tvrdý
 • šamot ľahčený
 • šamot vysokohlinitý a špeciálny
 • žiarobetóny - obyčajné, nízkocementové, nízkocementové tečúce, nízkocementové ľahčené, tepelnoizolačné, torketačné
 • dusacie hmoty
 • magnezit
 • dinas - hutný, ľahčený
 • kyselinovzdorné materiály

Technológie

 • klasické murivo
 • žiarobetóny torkretačné
 • žiarobetóny liate
 • žiarobetóny samotečúce
 • vláknité žiaruvzdorné výstelky
 • špeciálne izolačné materiály

Fotogaléria

Fotogaléria žiarotechnických prác