Termostav-Mráz, s.r.o. | Žiarotechnické práce, izolácie, výstavba komínov

Realizácia projektu s podporou Európskej únie

Výstavba, oprava a odborné obhliadky komínov

Komíny sú súčasťou prevažnej časti technológie na odvod spalín - ochrana životného prostredia.

Realizujeme výstavbu vysokých priemyselných komínov, opravy, rekonštrukcie, odborné obhliadky a posudky.

Komíny

  • murované z tehál, z prefabrikovaných betónových tvárnic
  • monolitické železobetónové
  • montované zo železobetónových skruží
  • oceľové komíny

Fotogaléria

Fotogaléria výstavby, opráv a odborných obhliadok komínov