Termostav-Mráz, s.r.o. | Žiarotechnické práce, izolácie, výstavba komínov

Realizácia projektu s podporou Európskej únie

Referencie

Najvýznamnejšie referencie spoločnosti TERMOSTAV MRÁZ s.r.o. Košice v priebehu 10 rokov v tuzemsku aj v zahraničí:

 • U.S.STEEL Košice
  • Vysoká pec č. 2,3 a ohrievače vetra, narážacia pec č. 4 Suchá halda, kalová nádrž, strechy DZ SVa, DZ OC, kyslíkové aparáty, potrubné rozvody
 • EVO Vojany
  • rekonštrukcia 300m komína - zníženie na 175 m (Stavba roka 1998)
  • odsírenie a denitrifikácia K1 a K2 - výmurovky a izolácie
  • výmena horákov na K21,22,23,24 - výmurovky a izolácie
  • výstavba fluidných kotlov K5, K6 -výmurovky a izolácie
  • 2 ks turbín 110 MW - izolácie
  • opravy kotlov a zariadení na základe každoročného vyhlásenia verejnej súťaže
 • Tepláreň Košice
  • celoročné opravy (kotlov PK a HK a príslušenstva)
 • Chemko Strážske
  • výmurovky a izolácie kotlov a príslušenstva
  • generálne, stredné a bežné opravy
 • Chemes Humenné
  • výmurovky a izolácie kotlov a príslušenstva
  • generálne, stredné a bežné opravy
 • Pivovary - Rimavská Sobota, Šariš, Michalovce
  • tepelné a chladové izolácie
 • Cukrovary - Trebišov, Rimavská Sobota, Dunajská Streda
  • výmurovky a izolácie technologických zariadení
 • Vihorlat Snina
  • Energetika - výmurovka a izolácia kotlov a potrubných rozvodov
 • Železiarne Podbrezová
  • opravy karuselovej, korkovej pece
 • KOSIT Košice
  • výmurovky a izolácie kotlov, oprava komína

Zahraničie

Česko

 • Moravské Teplárny Zlín - Fluidný kotol - tepelné izolácie
 • Třinecké železárny - Fluidný kotol - izolácie a oprava
 • Elektráreň Tisová - tepelné izolácie a výmurovka fluidného kotla
 • ISPAT Nová Huť Ostrava - oprava vysokej pece č. 3

Maďarsko

 • Dunaújváros - oprava vysokej pece

Ukrajina

 • Starobeševo - výmurovky a izolácie fliudného kotla s príslušenstvom

JAR

 • Johannesburg, ISCOR - oprava koksových batérií
 • Newcastle, ISCOR - oprava koksových batérií

Švédsko

 • Lulea SSAB - oprava koksovej batérie

Bulharsko

 • Kremikovtzi - výmurovka ohrievačov vetra č. 2

Kanada

 • Toronto - výstavba tunelovej pece

Nemecko

 • Bremen-Kleckner - generálna oprava vysokej pece a príslušenstva
 • Furth-spaľovňa - tepelné izolácie
 • Hurth-elektráreň - izolácie fluidného a nábehového kotla

Formou šéfmontáže boli zaisťované žiaruvzdorné výmurovky a tepelné izolácie v krajinách bývalého ZSSR, Barme, Pakistane, Sýrii, Kube, Maďarsku, Bulharsku, Egypte, Juhoslávii, Poľsku.

Priamy vývoz kapacít

IRAK

 • Baiji - tepelné izolácie a rafinérie

NEMECKO

 • HEV Wedel - výmurovka dvoch kotlov 550t/hod.
 • Salzgitter - výmurovka šachty vysokej pece, izolácia kotla a príslušenstva
 • Duisburg - Thyssen Stahl - výmurovka šachty vysokej pece
 • Dinslaken - karuselová pec 116t, ohrievacie a predohrievacie pece
 • Bremen-Kleckner - generálna oprava VP a príslušenstva
 • Gelsenkirchen - výmurovka spaľovacieho kotla
 • Boxberg - izolácie teplárenského kotla
 • Hurth-Elektráreň - izolácie fluidného a nábehového kotla
 • Scholven-rafinéria - potrubné rozvody a kolóny
 • Bonn - teplárenský kotol, tepelné izolácie
 • Weihner - teplárenský kotol, tepelné izolácie
 • Amsdorf WBW-Remonta - tepelné izolácie Elektrofiltra
 • Herne - teplárenský kotol, tepelné izolácie
 • Furth - spaľovna, tepelné izolácie
 • Manheim - tepelná a protihluková izolácia - spaľovňa

Tieto práce boli vykonávané cez fy. BABCOCK Sonderbau Oberhausen, KIENZLE a OKI, RuM.

Česko

 • Třinecké Železiarne - fluidný kotol
 • Elektrárne Dětmarovice - opravy tepelných izolácií
 • Nová Huť - opravy tepelných izolácií
 • Tisová Elektráreň - tepelné izolácie kotla
 • ZS Vítkovice
 • VS Vsetín
 • Moravské Teplárny Zlín - fluidný kotol, tepelné izolácie

Maďarsko

 • Dunaújváros - Vysoká pec

Kanada

 • Toronto - výmurovka ohrievačov vetra

Švédsko

 • Lulea - oprava koksovej batérie

Ukrajina

 • Starobeševo - výmurovky a izolácie fliudného kotla s príslušenstvom

VSŽ Košice / U.S.STEEL

 • generálne, stredné a bežné opravy vysokých pecí, ohrievačov vetra, koksových a smolných batérií, pecí (hlbinných, nárážacích, tunelových, rotačných, kopulových, žíhacích, sušiacich, kelímkových poklopových), pozinkovacích liniek, štiepičov, stabilných a pojazdných miesičov, komínov, konvektorov, pánví, spalinových kotlov a ďalších. Izolácie skládok - Suchá halda Od roku 1962 sme sa podieľali aj na investičnej výstavbe uvedených agregátov.

Tepláreň Košice

 • investičná výstavba, generálne, stredné a bežné opravy kotlov, komínov, potrubných rozvodov a ďalšie

EVO Vojany

 • investičná výstavba, generálne, stredné a bežné opravy kotlov, komínov, izolácie potrubných rozvodov a ďalšie. Odsírenie a denitrifikácia K1 a K2, výmena horákov K 21, 22, 23, 24, rekonštrukcia 200m komína, rekonštrukcia 300m komína - zníženie na 175m () Stavba roku 1998, fluidné kotle FK 5, 6 s príslušenstvom - tepelné izolácie a žiaruvzdorné výmurovky

AE Mochovce

 • tepelné izolácie

Slovnaft Bratislava

 • tepelné izolácie

Slovnaft Vojany

 • investičná výstavba, generálne, stredné a bežné opravy nádrží a rozvodových potrubí, rotačnej pece, trubkovej destilačnej pece, výstavba komínov a ďalšie

CHEMKO Strážske

 • investičná výstavba, generálne, stredné a bežné opravy kotlov, komínov, nádrží, potrubných rozvodov a ďalšie

CHEMLON Humenné

 • investičná výstavba, generálne, stredné a bežné opravy kotlov, komínov potrubných rozvodov a ďalšie

Ďalej to boli podniky:

 • Chemosvit Svit, Pivovary Košice, Michalovce, Rimavská Sobota, Šariš, Hurbanovo, Keramické závody Košice, Tehelne Košice, VSS Košice, Vihorlat Snina, SKlárne - Zlatno, Lednické Rovne, Elektrolýza Žiar n/H, Kompresorové stanice Veľké Kapušany, Zlievce, Jablonov n/T. a v celom rade ďalších podnikov v metalurgickom, strojárskom, chemickom, energetickom, sklárskom a potravinárskom priemysle.

Stavebné práce

 • stavebné úpravy rodinných domov v Košiciach, adaptačné a rekonštrukčné práce FNsP Košice, rekonštrukcie historickej budovy Sporiteľne a Poisťovne Košice, Administratívna budova Lesy Košice, administratívna budova v areáli Chemlon Humenné, kotolne sídlisk Satré mesto Košice, rekonštrukčné práce na obytných domoch v historickom centre Košíc, administratívna budova EVO II Vojany, NsP Prešov, Nemocnica Levoča, Kasárne Rožňava, Štadión Spoje, zatepľovanie 3 obytných panelových domov Košice, obchodné centrum Optima Košice, sociálne byty Krásna n/H a rad ďalších.

Fotogaléria

Fotogaléria referencií