Termostav-Mráz, s.r.o. | Žiarotechnické práce, izolácie, výstavba komínov

Realizácia projektu s podporou Európskej únie

Kontakt

Adresa:
TERMOSTAV-MRÁZ spol. s r.o.
Priemyselná 3
042 99 Košice, Slovensko
Tel.:
+421 55 622 7586-9
Fax:
+421 55 622 7590
e-mail:
termost@termostav-mraz.sk

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

Mapa