Termostav-Mráz, s.r.o. | Žiarotechnické práce, izolácie, výstavba komínov

Realizácia projektu s podporou Európskej únie

Tepelné, chladové, povlakové a ostatné izolácie

Na výrobu tepelnej energie a jej rozvod sú kladené vysoké nároky na úsporu palív a tepelných strát pri rozvodoch do technologických zariadení. V tejto oblasti realizujeme tepelné a chladové izolácie vrátane povrchových úprav so zreteľom na šetrenie teplom, šetrenie životného prostredia a bezpečnosť obsluhujúceho personálu proti popáleniu.

Tepelné izolácie

Tepelné izolácie vykonávame v každom odvetví. Izolácie parovodov, rozvodov tepla, aparátov, nádrží, technologických rozvodov pre rôzne médiá, vzduchotechnické zariadenia, izolácie kotlov, elektrofiltrov, pecí, chemických a petrochemických kolón.

Chladové izolácie

Chladové izolácie výroby chladu a rozvodov médií v chladiarňach, mraziarňach a rovnako klimatizovaných skladovacích priestorov pre obchody, poľnohospodárov, potravinárov, mäsopriemysel a pod.

Izolácie striech

Generálne opravy, zateplenie, krytiny a povrchové úpravy striech, vrátane klampiarskych prvkov.

Izolácie proti spodnej a tlakovej vode

na ochranu stavebných konštrukcií

Izolácie ekologické

izolácie skládok, kalových nádrží

Akustické izolácie na zníženie hluku

technologických zariadení, miestností, prevádzok

Zatepľovanie

budov, rodinných domov, hospodárskych skladov a prevádzok

Klampiarske práce

pre oplechovanie potrubí, rozvodov, nádrží, armatúr a stavebných klampiarskych prvkov

Pri všetkých uvedených prácach realizujeme materiály od domácich a zahraničných dodávateľov.

Izolácie

  • vláknité (rohože, dosky, pásy - Nobasil, Rockwool, Orsil)
  • keramické (rohože, dosky, papier, šnúry - Sibral, Delceram)
  • výrobky z penového polystyrénu
  • polyuretánové izolačné panely
  • hydroizolačné lepenky
  • fólie PVC, PE - mäkčené a tvrdé
  • kaučové a PE izolácie (hadice, tvarovky dosky - Armaflex, Aeroflex, Kaimannflex)

Klampiarske výrobky

plechy pozinkované, hliníkové, nerezové, medené, titanzinkové, lakoplastové a rad ďalších materiálov.

Fotogaléria

Fotogaléria tepelných, chladových, povlakových a ostatných izolácií