Spoločnosť Termostav-Mráz, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov, spoločnosť Termostav-Mráz s.r.o Košice sa zaväzuje:

  1. Neposkytnúť dôverné informácie získané v elektronickej forme tretej osobe;
  2. Dôverné informácie nezneužiť, nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami druhej strany, nepoužiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby alebo tretích osôb a prijať dostatočné opatrenia, aby sa predišlo nepovolanému užívaniu dôverných informácií treťou osobou bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu druhej strany;
  3. Poskytovať dôverné informácie výhradne zamestnancom personálneho oddelenia, ktorí sa priamo podieľajú na spracovaní osobných údajov;
  4. Nekopírovať dôverné informácie ani iným spôsobom ich nereprodukovať bez výslovného súhlasu druhej strany, ktorá ich sprístupnila okrem použitia pre oboma stranami dohodnutú internú potrebu;
  5. Dodržiavať povinnosti stanovené najmä ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
  6. Dôverné informácie, ktoré budú sprístupnené spoločnosti Termostav-Mráz s.r.o. Košice, "hmotnou formou", najmä písomnou, elektronickou a pod., vrátane ich kópii, budú zničené, alebo vrátené druhej strane, ktorá tieto dôverné informácie sprístupnila, pokiaľ  o to písomne požiada.